Thanh mono CA05-G04

Thanh mono CA05-G04

Mã sản phẩm: CA05-G04 Nhà sản xuất:
Liên hệ

Thanh vừa thu vừa phát  ( RF Mono System ), Kích thước : 150cmx40cmx12.5cm ; Khung nhôm vách mica; Có thể lắp độc lập 1 thanh;                                                                 Kích thước hoạt động 01 thanh  ( theo catalogue ) : 0.85m x 2phía/ tem cứng ; 0.75m x 2 phía/tem mềm.     Kết hợp 2 thanh thì kích thước giữa hai thanh  ( theo...

Thanh vừa thu vừa phát  ( RF Mono System ),

Kích thước : 150cmx40cmx12.5cm ;

Khung nhôm vách mica; Có thể lắp độc lập 1 thanh;                                                                

Kích thước hoạt động 01 thanh  ( theo catalogue ) : 0.85m x 2phía/ tem cứng ; 0.75m x 2 phía/tem mềm.    

Kết hợp 2 thanh thì kích thước giữa hai thanh  ( theo catalogue ) : 1.7m/ tem cứng , 1.5m/ tem mềm.                                                         
( Lưu ý : Thiết kế cùng loại Dual hoặc Mono cho 1 siêu thị - Kích thước tối ưu cho tem mềm là 1.2m)