Gia Nguyễn - Chuyên gia an ninh. Giải pháp tối ưu - Lợi ích tối đa. Hotline 0898785757

Camera trọn bộ

(Tổng 20 sản phẩm / 2 trang)

Bộ kit 1 camera CVI

4.500.000₫ 6.000.000₫

Bộ kit 2 camera CVI

5.500.000₫ 7.000.000₫

Bộ kit 3 camera CVI

6.500.000₫ 8.000.000₫

Bộ kit 4 camera CVI

7.500.000₫ 9.000.000₫

Bộ kit 5 camera CVI

9.700.000₫ 11.000.000₫

Bộ kit 6 camera CVI

10.700.000₫ 12.000.000₫

Bộ kit 7 camera CVI

11.700.000₫ 13.000.000₫