Gỡ tem cứng loại nhỏ DT01

Gỡ tem cứng loại nhỏ DT01

Mã sản phẩm: DT01 Nhà sản xuất:
Liên hệ

Bộ siêu gỡ tem cứng loại nhỏ Kích thước: 75x35mm Lực hút: 7500GS Trọng lượng: 430g

Bộ siêu gỡ tem cứng loại nhỏ
Kích thước: 75x35mm
Lực hút: 7500GS
Trọng lượng: 430g