Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ

Khách sạn, nhà nghỉ

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ

Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ 1. Quản lý Phòng theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và phòng không hạn chế - Đặc biệt với bảng giá giờ được định nghĩa linh động theo loại phòng , Thuê theo ngày, thuê theo giờ, theo theo tháng, bảng giá phụ trội giờ vào sớm, phụ trội giờ ra trễ, phụ thu quá người thuê. 2. Xem trạng thái phòng trực quan, chọn phòng để thao tác trực tiếp, kéo thả để đổi, chuyển phòng 3....

Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ

1. Quản lý Phòng theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và phòng không hạn chế

- Đặc biệt với bảng giá giờ được định nghĩa linh động theo loại phòng , Thuê theo ngày, thuê theo

giờ, theo theo tháng, bảng giá phụ trội giờ vào sớm, phụ trội giờ ra trễ, phụ thu quá người thuê.

2. Xem trạng thái phòng trực quan, chọn phòng để thao tác trực tiếp, kéo thả để đổi, chuyển phòng

3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng

4. In bill 58mm, 76mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ 7.5cm x 10cm, hỗ trợ cả khổ giấy A5

5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

6. Hỗ trợ cả loại hình kinh doanh phức hợp nhà nghỉ, cafe, karaoke, bida…

7. Quản lý kho hàng

8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

9. In phiếu chế biến xuống bar/bếp

10. Định nghĩa công thức định lượng vật tư và trừ hàng kho theo định lượng vật tư

11. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

12. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng hay không sử dụng chức năng in thử

13. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

14. Cho phép đổi giá bán trực tiếp trên hóa đơn

15. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

Đặc biệt:

 

 

Hệ thống cho phép định nghĩa cách tính giá giờ thuê, loại thuê theo ngày, theo giờ, theo loại

 

phòng, phụ trội vào trễ, ra sớm, định nghĩa giờ trả phòng…. nên hoàn toàn phù hợp với mọi nhà

 

nghỉ, khách sạn.

 

PHẦN III : MÀN HÌNH CHÍNH

1. Màn hình đăng nhập

 

 

2. Màn hình danh mục khu vực phòng

 

 

 

3. Màn hình danh mục Thức uống, món ăn

 

 

4. Nghiệp vụ quản lý KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

 

   4.1 Màn hình thao tác chính, quản lý KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

 

 

   4.2 Màn hình Quản lý giá phòng khách sạn

 

 

 

   4.3 Màn hình quản lý phụ trội phòng khách sạn, nhà nghỉ

 

   4.4 Loại phòng

 

 

   4.5 Màn hình nhập nguyên liệu

 

 

 

 

5. Màn hình định lượng món

 

 

 

 

7. Màn hình Báo cáo

 

    7.1 Báo cáo doanh thu chung

 

 

 

   7.2. Báo cáo chi tiết món

 

 

 

   7.3. Báo cáo thống kê theo nhóm mặt hàng

 

 

 

 

   7.4 Báo cáo doanh thu theo giờ karaoke

 

 

   7.5 Báo cáo kho

 

 

 

8. Thông tin đơn vị sử dụng

 

 

9. Phân quyền theo nhóm người dùng

 

 

10. Cấu hình máy in