Phần mềm quản lý bán hàng

Shop,cửa hàng, siêu thị

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ

Phần mềm quản lý bán hàng cho shop, cửa hàng, siêu thị - Phần mềm quản lý bán hàng với hệ thống mã vạch tiện lợi dành cho các cửa hàng quần áo, giày dép, siêu thị mini, của hàng sắt thép, của hàng vật liệu xây dựng,... - Chức năng chi tiết 1. Quản lý nhóm hàng 2. Quản lý mặt hàng 3. Quản lý đơn vị tính 4. Quản lý khách hàng 5. Quản lý nhà cung cấp 5. Quản lý nhập hàng 6. Quản lý xuất hàng, bán lẻ 7. Quản lý công nợ khách hàng 8. Quản lý công nợ...

Phần mềm quản lý bán hàng cho shop, cửa hàng, siêu thị

- Phần mềm quản lý bán hàng với hệ thống mã vạch tiện lợi dành cho các cửa hàng quần áo, giày dép, siêu thị mini, của hàng sắt thép, của hàng vật liệu xây dựng,...

- Chức năng chi tiết

1. Quản lý nhóm hàng

2. Quản lý mặt hàng

3. Quản lý đơn vị tính

4. Quản lý khách hàng

5. Quản lý nhà cung cấp

5. Quản lý nhập hàng

6. Quản lý xuất hàng, bán lẻ

7. Quản lý công nợ khách hàng

8. Quản lý công nợ nhà cung cấp

9. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4

10. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

11. Quản lý kho hàng : Báo cáo thống kê tồn kho theo ngày, báo cáo tồn kho theo từng mặt hàng.

Báo cáo bán hàng, báo cáo lãi lỗ, với nhiều phương pháp tính.

12. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

13. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

14. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng/ không sử dụng, ứng với mỗi lần in tạm tính sẽ được lưu vào hệ thống.

15. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

16. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

Hình Ảnh minh họa

1. Màn hình đăng nhập

2. Màn hình danh mục 

3. Màn hình phiếu xuất

   3.1 Phiếu xuất công nợ

   3.2 Phiếu xuất lẻ

     3.3 Màn hình phiêu xuất dành cho quét mã vạch : siêu thị mini, cửa hàng quần áo, thời trang, Shop sữa

 

4. Màn hính phiếu nhập hàng

5. Màn hình công nợ khách hàng

6. Màn hình báo cáo

   6.1. Báo cáo bán hàng

6.2 Báo cáo nhập, xuất trong kỳ

   6.3 Báo cáo tồn kho theo số lượng