HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT DỊCH VỤ HIK-CONECT TRÊN THIẾT BỊ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT DỊCH VỤ HIK-CONECT TRÊN THIẾT BỊ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT DỊCH VỤ HIK-CONECT TRÊN THIẾT BỊ

Hiện tại chức năng Hik-Connect có thể được kích hoạt qua công cụ SADP, giao diện người dùng trực tiếp
GUI (đối với các DVR/NVR), giao diện người dùng web, ứng dụng iVMS-4500 và phần mềm iVMS-4200.

Lưu ý:
1) Chức năng Hik-Connect thì mặc định BỊ TẮT trên thiết bị.
2) Đối với iVMS-4500 & iVMS-4200, hãy chờ phiên bản phát hành mới hơn sẽ hỗ trợ Hik-Connect sau.

Cách 1: Kích hoạt Hik-Connect bằng công cụ SADP
Các bước:
a. Download công cụ SADP (v3.0.0.10 hoặc mới hơn) từ website Hikvision, cài đặt nó trên máy tính.
b. Kết nối thiết bị đến mạng nội bộ; chạy SADP Tool để tìm kiếm các thiết bị online.
c. Chọn thiết bị và kích hoạt dịch vụ Hik-Connect bằng cách chọn hộp chọn Enable.
i. Đối với các thiết bị chưa được kích hoạt, người dùng cần nhập một mật khẩu mới, sau đó chọn ‘Enable HikConnect’ và kích ‘Activate’.

ii. Đối với các thiết bị đã được kích hoạt, chọn ‘Enable Hik-Connect’ trên giao diện
‘Modify Network Parameters’, nhập mật khẩu của tài khoản admin và kích ‘Modify’;
Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Hik-Connect trên thiết bị

Lưu ý:
Nếu tùy chọn Hik-Connect bị mờ đi, có nghĩa là thiết bị không hỗ trợ Hik-Connect.

d. Khi kích hoạt Hik-Connect của thiết bị lần đầu tiên, người dùng nhất thiết cần phải tạo hoặc thay
đổi mã xác thực.
i. Nhập mã xác thực tự đặt của bạn và xác nhận;
ii. Đọc các điều khoản của dịch vụ;
iii. Kích ‘Confirm’ để lưu các thiết lập.


Cách 2: Kích hoạt Hik-Connect qua giao diện thiết bị trên trình duyệt web

Các bước:
a. Đăng nhập thiết bị qua trình duyệt web;
b. Vào Configuration > Network > Platform Access và kích hoạt dịch vụ Hik-Connect bằng cách
tích chọn hộp chọn Enable.


c. Đối với lần đầu tiên sử dụng, người dùng cần tạo một mã xác thực.
i. Nhập một mã xác thực mới và xác nhận;
ii. Đọc các điều khoản dịch vụ;
iii. Kích ‘OK’ để lưu các thiết lập.


d. Kích ‘Save’ sau khi hoàn thành các thiết lập.
Lưu ý:
Người dùng cũng có thể kiểm tra hoặc điều chỉnh mã xác thực trên trang này.

Cách 3: Kích hoạt Hik-Connect qua giao diện người dùng trực tiếp trên thiết bị (đối với các DVR/NVR)

Các bước:
a. Đăng nhập giao diện người dùng của thiết bị, vào Configuration>Network>Platform Access.
b. Kích hoạt dịch vụ Hik-Connect bằng cách tích chọn hộp chọn Enable.
Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Hik-Connect trên thiết bị


c. Đối với lần đầu tiên sử dụng, người dùng cần tạo một mã xác thực.
i. Nhập vào một mã xác thực mới;
ii. Đọc các điều khoản sử dụng và chọn hộp chọn điều khoản dịch vụ;
iii. Kích ‘OK’ để lưu các thiết lập.


d. Kích ‘Apply’ sau khi hoàn thành các thiết lập.
Lưu ý:
Người dùng có thể kiểm tra hoặc điều chỉnh mã.