VoIP Gateway Grandstream GXW4108

Còn hàng

Giá: 8.500.000₫

Tổng quan

• 8 cổng FXO . • 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) . • Hỗ trợ nhiều SIP accounts (3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) . • Thiết lập cấu hình PSTN với nhiều thông số của các quốc gia khác nhau . • Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC) . • Caller ID . • Hỗ trợ Fax .

• 8 cổng FXO .

• 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) .

• Hỗ trợ nhiều SIP accounts (3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) .

• Thiết lập cấu hình PSTN với nhiều thông số của các quốc gia khác nhau .

• Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC) .

• Caller ID .

• Hỗ trợ Fax .

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57