VoIP Gateway Grandstream GXW4008

VoIP Gateway Grandstream GXW4008

Mã sản phẩm: GXW4008 Nhà sản xuất:
5.900.000₫

• 8 cổng FXS . • 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) . • Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) . • Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC) . • Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk .Fax . • Phát hiện kích hoạt bằng thoại . • Cân chỉnh nhiễu .

• 8 cổng FXS .

• 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) .

• Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) .

• Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC) .

• Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk .Fax .

• Phát hiện kích hoạt bằng thoại .

• Cân chỉnh nhiễu .