VoIP Gateway Grandstream GXW4004

VoIP Gateway Grandstream GXW4004

Mã sản phẩm: GXW4004 Nhà sản xuất:
3.500.000₫

• 4 cổng FXS . • 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) . • Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) . • Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC) . • Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk .Fax . • Phát hiện kích hoạt bằng thoại . • Cân chỉnh nhiễu .

• 4 cổng FXS .

• 2 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) .

• Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) .

• Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC) .

• Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk .Fax .

• Phát hiện kích hoạt bằng thoại .

• Cân chỉnh nhiễu .