Tủ trung tâm DSC Tyco PC-1616

Tủ trung tâm DSC Tyco PC-1616

Mã sản phẩm: PC-1616 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Tủ trung tâm 6 vùng • Mở rộng đến 16 vùng có dây, 32 vùng không dây • 2 đầu ra PGM: Mở rộng đến 14 khu( PC5204, PC5208) • Lập trình theo khuôn mẫu • Kết nối lên đến 8 bàn phím giám sát phụ • 2 phân vùng. 500 sự kiện đệm • 48 mã số người dùng

• Tủ trung tâm 6 vùng

• Mở rộng đến 16 vùng có dây, 32 vùng không dây

• 2 đầu ra PGM: Mở rộng đến 14 khu( PC5204, PC5208)

• Lập trình theo khuôn mẫu

• Kết nối lên đến 8 bàn phím giám sát phụ

• 2 phân vùng. 500 sự kiện đệm

• 48 mã số người dùng