Tổng đài Siemens Hipath 1150

Tổng đài Siemens Hipath 1150

Mã sản phẩm: Hipath 1150 Nhà sản xuất:
9.760.000₫

Tổng đài Siemens Hipath 1150 Khung chính gồm 2 trung kế và 10 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 10 trung kế-50 máy nhánh hoặc 16 trung kế-40 máy nhánh. Tích hợp sẵn chức năng DISA (thông báo lời chào tự động), hỗ trợ cùng lúc 8 kênh. Hiển thị số gọi đến trên trung kế và máy nhánh. Chuyển Fax tự động. Sản xuất tại Brazil. Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài Siemens Hipath 1150

Khung chính gồm 2 trung kế và 10 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 10 trung kế-50 máy nhánh hoặc 16 trung kế-40 máy nhánh.

Tích hợp sẵn chức năng DISA (thông báo lời chào tự động), hỗ trợ cùng lúc 8 kênh.

Hiển thị số gọi đến trên trung kế và máy nhánh.

Chuyển Fax tự động.

Sản xuất tại Brazil.

Bảo hành: 15 tháng.