Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP

Mã sản phẩm: KX-TDA100D Nhà sản xuất:
12.740.000₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP với dung lượng tích hợp sẵn 8 line vào 24 line ra.Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital, chức năng hiển thị số gọi đến ( CID) • Dung lượng tích hợp: 8 trung kế - 24 máy nhánh • Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh • Tích hợp sẵn card nguồn. • Tích hợp sẵn 4 Port Digital. • Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh.

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP với dung lượng tích hợp sẵn 8 line vào 24 line ra.Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital, chức năng hiển thị số gọi đến ( CID)

• Dung lượng tích hợp: 8 trung kế - 24 máy nhánh

• Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh

• Tích hợp sẵn card nguồn.

• Tích hợp sẵn 4 Port Digital.

• Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh.