Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

Còn hàng

Giá: 8.800.000₫

Tổng quan

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh - Tổng đài 4 trung kế-16 máy nhánh, có thể mở rộng lên đến 48 trung kế-128 máy nhánh, 16 máy nhánh IP, 16 trung kế IP. - Bao gồm: Khung chính tổng đài 4 trung kế-8 máy nhánh, 01 card mở rộng 8 máy nhánh.

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

-         Tổng đài 4 trung kế-16 máy nhánh, có thể mở rộng lên đến 48 trung kế-128 máy nhánh, 16 máy nhánh IP, 16 trung kế IP.

-         Bao gồm: Khung chính tổng đài 4 trung kế-8 máy nhánh, 01 card mở rộng 8 máy nhánh.

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57