Tổng đài My PBX Standard V4

Tổng đài My PBX Standard V4

Mã sản phẩm: My PBX Standard Nhà sản xuất:
Liên hệ

•   Hỗ trợ PSTN SIP GSM, BRI Trunk, •   Autoprovison, BLF, PPPoE, •    Fax (T.38) Voicemail, •    Voicemail to E-mail

•   Hỗ trợ PSTN SIP GSM, BRI Trunk,

•   Autoprovison, BLF, PPPoE,

•    Fax (T.38) Voicemail,

•    Voicemail to E-mail