Tổng đài My PBX Soho

Còn hàng

Giá: 10.600.000₫

Tổng quan

• Hỗ trợ PSTN SIP GSM, • BRI Trunk, • Autoprovison, BLF, PPPoE, • Fax (T.38) Voicemail, • Voicemail to E-mail

• Hỗ trợ PSTN SIP GSM,

• BRI Trunk,

• Autoprovison, BLF, PPPoE,

• Fax (T.38) Voicemail,

• Voicemail to E-mail

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57