Tổng đài My PBX Enterprise M2

Còn hàng

Giá: 49.000.000₫

Tổng quan

• Hỗ trợ PSTN SIP GSM BRI Trunk • Autoprovison, BLF, PPPoE • Fax (T.38) Voicemail • Voicemail to E-mail • Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời

• Hỗ trợ PSTN SIP GSM BRI Trunk

  • Autoprovison, BLF, PPPoE

  • Fax (T.38) Voicemail

  • Voicemail to E-mail

  • Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57