PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY FAX PANASONIC

PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY FAX PANASONIC

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
80.000₫

PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY FAX PANASONIC   STT PHỤ KIỆN CÔNG DỤNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) 1.       KX-FA 52 Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 206, FP 218 85.000 2.       KX-FA 54 Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 141, FP145, FC 241, FC 238 (1 cuộn dài 35m, in 105 trang). 80.000 3.       KX-FA 57 Film mực dùng cho máy Fax KX-FP701, KX-FP 342, FP 362, FM 386 (1 cuộn dài 70m, in 210 trang). 95.000 4.       KX-FA 136 Film mực dùng cho máy Fax KX-FP302, FM131, FP105, FP1110 (in 300 trang). 130.000 5.       KX-FA 55 Film mực dùng cho máy Fax KX-FP81, KX-FP85, FP151, FP152,...

PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY FAX PANASONIC

 

STT

PHỤ KIỆN

CÔNG DỤNG

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

1.      

KX-FA 52

Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 206, FP 218

85.000

2.      

KX-FA 54

Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 141, FP145, FC 241, FC 238 (1 cuộn dài 35m, in 105 trang).

80.000

3.      

KX-FA 57

Film mực dùng cho máy Fax KX-FP701, KX-FP 342, FP 362, FM 386 (1 cuộn dài 70m, in 210 trang).

95.000

4.      

KX-FA 136

Film mực dùng cho máy Fax KX-FP302, FM131, FP105, FP1110 (in 300 trang).

130.000

5.      

KX-FA 55

Film mực dùng cho máy Fax KX-FP81, KX-FP85, FP151, FP152, FP156 (gồm hai cuộn mực, mỗi cuộn dài 50m, in 150 trang).

110.000

6.      

KX-FA 134

Film mưc  dùng cho máy Fax KX-FP1000, FP1050 & FP1110 (1 cuộn dài 200m, in 600 trang).

210.000

7.      

KX-FA 76

Mực dùng cho máy KX-FL502, KX-FLB752 & KX-FLB756 (in 650 đến 2000 trang).

175.000

8.      

KX-FA 83C

Mực dùng cho máy Fax KX-FL512, FL612, FL542, in từ 800-2500 trang.

175.000

9.      

KX-FA 85

Mực dùng cho máy Fax KX-FLM 852, FL802, FL812, FLB882  in 1600 - 2.500 trang.

430.000

10.             

KX-FA 88

Mực dùng cho máy Fax KX-FL402/422, in 1600 - 2000 trang.

480.000

11.             

KX-FA 92C

Mực dùng cho máy KX-MB262, MB772, in 2000 trang.

520.000

12.             

KX-FA 78

Drum dùng cho máy Fax KX-FL502, KX-FLB752 & KX-FLB756, in khoảng 3000 đến 6000 trang).

1.280.000

13.             

KX-FA 84C

Drum dùng cho máy Fax KX-FL512, FL612, FL542, in 5000-10.000 trang.

1.260.000

14.             

KX-FAD93C

Drum dùng cho máy KX-MB262, MB772, in 6000 trang.

1.320.000

15.             

KX-FAD89C

Drum dùng cho máy Fax KX-FL402/422, in 5000-10.000 trang.

1.320.000

16.             

KX-FA102E

Phụ kiện cho máy KX-FLB852, card  mạng option lắp để cho phép máy in KX-FLB852 in trực tiếp qua mạng.

2.180.000

17.             

KX-FA 86C

Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, FL802, FL812, FLB882 in 5000-10.000 trang

1.480.000

18.             

KX-FAT 411

Mực dùng cho máy KX-MB2010/2025/2030, in 2000 trang.

540.000

19.             

KX-FAD 412

Drum dùng cho máy KX-MB2010/2025/2030, in 6000 trang.

1.160.000

20.             

KX-FAT 410

Cartridge  dùng cho máy KX-MB1500/1520/1530

1.280.000

21.             

Mực nạp 83C

Mực dùng cho máy FL612,

(1 bình nạp được 1 lần, in được khoảng 1,000-1,200 trang )

100.000

22.             

Mực nạp 88C

Mực dùng cho máy FL422, FL402, MB2030, MB2010, MB2025, MB1900, MB772

(1 bình nạp được 1 lần, in được khoảng 1,000-1,200 trang).

100.000

23.             

Mực nạp 1500C

Mực dùng cho máy MB1500, MB1520, MB1530

(1 bình nạp được 1 lần, in được khoảng 1,600 trang).

100.000