Patch Panel AMP 1375014-2

Còn hàng

Giá: 3.500.000₫

Tổng quan

• Loại Cat6e Univ SL Patch Panel .110 C . • 24 cổng SL Jack Patch panel . • Dỡ bỏ với Jack bag .

Loại Cat6e Univ SL Patch Panel .110 C .

24 cổng SL Jack Patch panel .

Dỡ bỏ với Jack bag .

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57