Nguồn tổng 12V - 10A

Nguồn tổng 12V - 10A

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
550.000₫

Nguồn tổng   - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 10.A

Nguồn tổng  
- Input: AC 220-240V /50Hz
- OutPut: DC 12V – 10.A