Mừng đại thắng 30/4 & Quốc tế lao động 1/5 . Bộ đàm mua 5 tặng 1

Mừng đại thắng 30/4 & Quốc tế lao động 1/5 . Bộ đàm mua 5 tặng 1

Nhân dịp mừng đại thắng lịch sử 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 . Công ty Gia Nguyễn thực hiện chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp trên sản phẩm bộ đàm iRadio - Mua 5 tặng 1. Thồi hạn áp dụng đến hết ngày 30/4/2014.