Module FXS

Còn hàng

Giá: 2.100.000₫

Tổng quan

• Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card • 2 ports FXS đến 2 đường thoại Analog

• Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card

• 2 ports FXS đến 2 đường thoại Analog

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57