Module FXO

Còn hàng

Giá: 2.100.000₫

Tổng quan

• Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card • 2 ports FXO đến 2 đường PSTN

•   Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card

•  2 ports FXO đến 2 đường PSTN

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57