Kim thu sét STAR 6.45

Còn hàng

Giá: 15.000.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét STAR 6.45 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 62m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 89m

• Kim thu sét STAR 6.45

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 62m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 89m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57