Kim thu sét STAR 6.45

Kim thu sét STAR 6.45

Mã sản phẩm: STAR 6.45 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét STAR 6.45 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 62m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 89m

• Kim thu sét STAR 6.45

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 62m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 89m