Kim thu sét STAR 3.25

Kim thu sét STAR 3.25

Mã sản phẩm: STAR 3.25 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét STAR 3.25 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 42m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 57m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 65m

• Kim thu sét STAR 3.25

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 42m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 57m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 65m