Kim thu sét STAR 3.25

Còn hàng

Giá: 11.700.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét STAR 3.25 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 42m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 57m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 65m

• Kim thu sét STAR 3.25

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 42m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 57m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 65m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57