Kim thu sét SCHIRTEC S-AS

Kim thu sét SCHIRTEC S-AS

Mã sản phẩm: S-AS Nhà sản xuất:
13.000.000₫

• Kim thu sét SCHIRTEC • Bán kính bảo vệ cấp I: 54m, cấp II: 74m, cấp III: 85m

Kim thu sét SCHIRTEC

Bán kính bảo vệ cấp I: 54m, cấp II: 74m, cấp III: 85m