Kim thu sét SAINT ELMO AFB10302D

Còn hàng

Giá: 36.000.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét SAINT - ELMO • Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 64m , cấp III: 72m • Bán kính phụ thuộc độ cao công trình

• Kim thu sét SAINT - ELMO 

Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 64m , cấp III: 72m

• Bán kính phụ thuộc độ cao công trình

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57