Kim thu sét PREVECTRON 2.25

Kim thu sét PREVECTRON 2.25

Mã sản phẩm: 2.25 Nhà sản xuất:
31.300.000₫

• Kim thu sét PREVECTRON • Bán kính bảo vệ cấp I: 42m, cấp II: 57m, cấp III: 65m

Kim thu sét PREVECTRON

Bán kính bảo vệ cấp I: 42m, cấp II: 57m, cấp III: 65m