Kim thu sét PREVECTRON 2.25

Còn hàng

Giá: 31.300.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét PREVECTRON • Bán kính bảo vệ cấp I: 42m, cấp II: 57m, cấp III: 65m

Kim thu sét PREVECTRON

Bán kính bảo vệ cấp I: 42m, cấp II: 57m, cấp III: 65m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57