KIm thu sét PREVECTRON 2.1

KIm thu sét PREVECTRON 2.1

Mã sản phẩm: 2.1 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét PREVECTRON • Bán kính bảo vệ cấp I: 26m, cấp II: 38m, cấp III: 43m

Kim thu sét PREVECTRON

Bán kính bảo vệ cấp I: 26m, cấp II: 38m, cấp III: 43m