KIm thu sét PREVECTRON 2.1

Còn hàng

Giá: 26.000.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét PREVECTRON • Bán kính bảo vệ cấp I: 26m, cấp II: 38m, cấp III: 43m

Kim thu sét PREVECTRON

Bán kính bảo vệ cấp I: 26m, cấp II: 38m, cấp III: 43m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57