Kim thu sét IONIFLASH MACH 45

Kim thu sét IONIFLASH MACH 45

Mã sản phẩm: MACH 45 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét IONIFLASH MACH 45 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 79m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 97m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 107m

• Kim thu sét IONIFLASH MACH 45

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 79m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 97m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 107m