Kim thu sét IONIFLASH MACH 30

Còn hàng

Giá: 15.900.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét IONIFLASH MACH 30 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 79m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 97m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 107m

• Kim thu sét IONIFLASH MACH 30

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 79m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 97m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 107m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57