Kim thu sét IONIFLASH MACH 30

Kim thu sét IONIFLASH MACH 30

Mã sản phẩm: MACH 30 Nhà sản xuất:
15.900.000₫

• Kim thu sét IONIFLASH MACH 30 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 79m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 97m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 107m

• Kim thu sét IONIFLASH MACH 30

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 79m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 97m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 107m