Kim thu sét GUARDIAN CAT III

Còn hàng

Giá: 29.700.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét CAT III • Bán kính bảo vệ cấp 1: 54m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 88m

• Kim thu sét CAT III

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 54m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 88m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57