Kim thu sét GUARDIAN CAT II

Còn hàng

Giá: 21.000.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét CAT II • Bán kính bảo vệ cấp 1: 44m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m

• Kim thu sét CAT II

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 44m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57