Kim thu sét GUARDIAN CAT II

Kim thu sét GUARDIAN CAT II

Mã sản phẩm: CAT II Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét CAT II • Bán kính bảo vệ cấp 1: 44m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m

• Kim thu sét CAT II

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 44m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 80m