Kim thu sét GUARDIAN CAT I

Còn hàng

Giá: 12.600.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét CAT I • Bán kính bảo vệ cấp 1: 38m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 69m

• Kim thu sét CAT I

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 38m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 69m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57