Kim thu sét GUARDIAN CAT I

Kim thu sét GUARDIAN CAT I

Mã sản phẩm: CAT I Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét CAT I • Bán kính bảo vệ cấp 1: 38m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 69m

• Kim thu sét CAT I

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 38m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 69m