Kim thu sét Forend EU-M

Còn hàng

Giá: 9.500.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét Forend EU - M • Phát xạ sớm của hãng Forend LAP-AX210 • Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 63m , cấp III: 71m

• Kim thu sét Forend EU - M

• Phát xạ sớm của hãng Forend LAP-AX210

Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 63m , cấp III: 71m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57