Kim thu sét Forend EU-M

Kim thu sét Forend EU-M

Mã sản phẩm: Forend EU-M Nhà sản xuất:
9.500.000₫

• Kim thu sét Forend EU - M • Phát xạ sớm của hãng Forend LAP-AX210 • Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 63m , cấp III: 71m

• Kim thu sét Forend EU - M

• Phát xạ sớm của hãng Forend LAP-AX210

Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 63m , cấp III: 71m