Kim thu sét EC-SAT 250

Còn hàng

Giá: 15.800.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét EC – SAT • Bán kính bảo vệ cấp I: 40m, cấp II: 60m, cấp III: 70m

• Kim thu sét EC – SAT

• Bán kính bảo vệ cấp I: 40m, cấp II: 60m, cấp III: 70m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57