Kim thu sét EC-SAT 250

Kim thu sét EC-SAT 250

Mã sản phẩm: EC-SAT 250 Nhà sản xuất:
15.800.000₫

• Kim thu sét EC – SAT • Bán kính bảo vệ cấp I: 40m, cấp II: 60m, cấp III: 70m

• Kim thu sét EC – SAT

• Bán kính bảo vệ cấp I: 40m, cấp II: 60m, cấp III: 70m