Kim thu sét CUAJE 3.1

Kim thu sét CUAJE 3.1

Mã sản phẩm: CUAJE 3.1 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Kim thu sét CUAJE 3.1 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 25m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 43m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 50m

• Kim thu sét CUAJE 3.1

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 25m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 43m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 50m