Kim thu sét CUAJE 3.1

Còn hàng

Giá: 4.700.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét CUAJE 3.1 • Bán kính bảo vệ cấp 1: 25m • Bán kính bảo vệ cấp 2: 43m • Bán kính bảo vệ cấp 3: 50m

• Kim thu sét CUAJE 3.1

• Bán kính bảo vệ cấp 1: 25m

• Bán kính bảo vệ cấp 2: 43m

• Bán kính bảo vệ cấp 3: 50m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57