Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-15

Còn hàng

Giá: 18.600.000₫

Tổng quan

• Kim thu sét CIRPROTES • Bán kính bảo vệ cấp I: 32m, cấp II: 45m, cấp III: 51m

Kim thu sét CIRPROTES

Bán kính bảo vệ cấp I: 32m, cấp II: 45m, cấp III: 51m

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57