Kim chống sét STORMASTER 30

Kim chống sét STORMASTER 30

Mã sản phẩm: ESE30 Nhà sản xuất:
9.500.000₫

•  Đỉnh kim: Đỉnh kim bằng đồng thau có mạ vàng •  Vật liệu: Anodised Aluminium •  Màu kim thu: Gold •  Vật liệu cách điện: UV rated Evoprene •  Kiểu kết nối với dây dẫn: Kết nối  lồi (Lug) •  Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 63m , cấp III: 71m

•  Đỉnh kim: Đỉnh kim bằng đồng thau có mạ vàng
•  Vật liệu: Anodised Aluminium
•  Màu kim thu: Gold
•  Vật liệu cách điện: UV rated Evoprene
•  Kiểu kết nối với dây dẫn: Kết nối  lồi (Lug)

•  Bán kính bảo vệ cấp I: 48m, cấp II: 63m , cấp III: 71m