HƯỚNG DẪN THÊM TÊN THIẾT BỊ VÀO PHẦN MỀM GUARDING EXPERT

HƯỚNG DẪN THÊM TÊN THIẾT BỊ VÀO PHẦN MỀM GUARDING EXPERT

HƯỚNG DẪN THÊM TÊN THIẾT BỊ CAMERA HDPARAGON VÀO PHẦN MỀM GUARDING EXPERT

Mở phần mềm chọn thêm tab Device Managerment để cấu hình


Chọn tab Add New Device Type -> tích chọn Cloud P2P Device


Bắt đầu đăng nhập tài khoản Guarding Vision mà bạn đã tạo trên trình duyệt web
Chú ý: trên phần mềm Guarding Expert, lúc này mình có thể thêm,xóa thiết bị tương đương như trên trình duyệt


 

Thêm mới thiết bị


Thông tin số seri và mã xác thực trên nhãn thiết bị


Thiết bị thêm thành công

Hưởng thụ thành quả thôi nào: