HƯỚNG DẪN THÊM TÊN THIẾT BỊ VÀO ĐẦU GHI NVR THEO KẾT NỐI ĐÁM MÂY GUARDING VISION

HƯỚNG DẪN THÊM TÊN THIẾT BỊ VÀO ĐẦU GHI NVR THEO KẾT NỐI ĐÁM MÂY GUARDING VISION

HƯỚNG DẪN THÊM TÊN THIẾT BỊ VÀO ĐẦU GHI NVR CAMERA HDPARAGON THEO KẾT NỐI ĐÁM MÂY GUARDING VISION

Truy cập trang www.guardingvision.com, chú ý tất cả các thiết bị thêm vào phải chung 1 tài khoản (cả đầu ghi NVR và cam Ip )

Truy cập vào đầu ghi cấu hình, làm theo trình tự: Configuration -> Camera Managerment  -> Add


Ta điền các thông số cần thiết để gán tên miền guarding vision của cam Ip vào đầu ghi NVR

Chú ý: tên miền thiết bị có dạng www.guardingvision.com/tenthietbi, ở đây mình mình đặt tên là cam2020

Trạng thái kết nối thiết bị thành công: dòng Status báo Online là ok

Quá trình gán thiết bị thành công,bắt đầu quan sát