Hướng dẫn sử dụng tắt chế độ mã hóa hình ảnh Encryption cho Hik-Connect P2P khi chia sẽ tên miền Hik-connect

Hướng dẫn sử dụng tắt chế độ mã hóa hình ảnh Encryption cho Hik-Connect P2P khi chia sẽ tên miền Hik-connect

Hướng dẫn sử dụng tắt chế độ mã hóa hình ảnh Encryption cho Hik-Connect P2P khi chia sẽ tên miền Hik-connect

1. Cách kiểm tra mã xác thực cho IPC/DVR/NVR
 Trên trình duyệt web: vào Configuration -> Network -> Advanced Settings -> Platform Access


 Trên màn hình trực tiếp (đối với DVR/NVR): chuột phải -> Menu ->Configuration -> Network -> Platform Access.
Hoặc chuột phải -> Menu -> Maintenance -> System Info.


2. Tắt chế độ mã hóa hình ảnh trên màn hình trực tiếp.
Chuột phải -> Menu -> Configuration -> Network -> Platform Access


3. Tắt chế độ mã hóa hình ảnh trên phần mềm HikConnect.
Gán thiết bị vào Hik-Connect Cloud -> Chọn thiết bị cần tắt mã hóa hình ảnh