HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GUARDING VISION TRÊN MOBILE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GUARDING VISION TRÊN MOBILE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GUARDING VISION TRÊN MOBILE

Trước hết, tải ứng dụng Guarding Vision về điện thoại di động để quản lý camera hdparagon (trên CH Play và App store)

Có 2 kiểu đăng ký thiết bị vào điện thoại di động: Không cần NAT port và cần phải NAT port thiết bị.

1. Kết nối kiểu không cần NAT port sử dụng Server đám mây P2P trước đây
hoặc
2. Kết nối kiểu có NAT port sử dụng Platform Server đám mây thế hệ mới, tốc độ nhanh hơn nhiều (khuyến cáo sử dụng)

PHẦN 1: Cài đặt Guarding Vision Cloud  (không cần NAT port )

Bước 1: Khai báo đăng kí thiết bị

Đăng nhập với tài khoản Guarding Vision đã tạo trên trình duyệt web

Bước 2: Thêm thiết bị: Chọn biểu tượng Guarding Vision trên điện thoại để bắt đầu đăng ký. Có 2 cách khai báo là Quét mã QR hoặc điền Serial Number

       

Bước 3: Xem trực tiếp

   

 

PHẦN 2: Hướng dẫn cài đặt Guarding Vision Domain (phải NAT port) – khuyến cáo sử dụng kiểu kết nối này, vì tốc độ sẽ nhanh hơn, do chạy trên server đám mây thế hệ mới.

Bước 1: Thêm thiết bị                                                                         

Chọn biểu tượng Thiết bị để thêm vào, cũng tương tự như PHẦN 1 ta có 2 cách thêm thiết bị bằng Quét QR code hay thêm thủ công

                                          

Chọn thiết bị cần thêm vào:

Danh sách thiết bị này chính là danh sách tài khoản bạn thêm vào trên trình duyệt

Bước 2: Bắt đầu xem trực tiếp