Hướng dẫn sử dụng app Hik- Pro

Hướng dẫn sử dụng app Hik- Pro

Gia Nguyễn xin chia sẽ phiên bản hướng dẫn sử dụng Hik-Pro đã được dịch hoá tiếng việt đến các anh em đồng nghiệp.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oJCUf0Y_GMb0VhkubAHPyoelCRGSs-Z1