Hướng dẫn cấu hình TOTOLINK - Accespoint

Hướng dẫn cấu hình TOTOLINK - Accespoint

 

Thiết bị trong hình mang tính minh họa

B1: Thay đổi địa chỉ IP của TOTOLINK
- Nối cáp mạng từ card mạng máy tính vào cổng LAN của TOTOLINK (Cổng chính giữa)


- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định TOTOLINK có Username : admin và Password: admin

 


- Vào Network Settings >>> LAN/DHCP Server
- LAN IP: Đổi thành 192.168.1.250
- Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 844x414.B2 : Tắt chức năng cấp phát IP (DHCM Server)
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ mới của TOTOLINK http://192.168.1.250
- Vào Network Settings >>> LAN/DHCP Server
+ DHCP Server Setup >>> DHCP Server: chọn Disable
+ Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot

B3: Nối dây mạng từ port LAN của modem đến port LAN của TOTOLINK (port chính giữa) như mô hình đầu tiên
- Lúc này chúng ta có thể sử dụng wifi của TOTOLINK với tên mạng (SSID) mặc định là TOTOLINK N100RE mà không cần password wifi

B4: Cấu hình bảo mật cho mạng không dây (đặt password cho wifi)
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ mới của TOTOLINK http://192.168.1.250
- Mặc định sẽ vào trang Setup Wizard (Nếu không bạn chọn Setup Wizard ở menu)
- Wireless Network name (SSID) : đặt theo ý bạn (đây là tên mạng wifi)
- Encryption : WPA2-PSK/AES
- Encryption key : password cho wifi (ít nhất 8 ký tự)
- Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot và hoàn tất cấu hình

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 807x466.


Hoàn tất bước 4, chúng ta có thể sử dụng TOTOLINK N100RE cho nhu cầu của mình. Nhưng để an toàn chúng ta nên sao lưu lại cấu hình này để phòng khi cần đến

B5: Sao lưu và phục hồi cấu hình
- Vào Management >>> Save/Reload Settings
- Nhấn Config Backup để lưu lại cấu hình hiện tại thành file

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 716x516.


- Nhấn Browse >>> Chọn file >>> Open >>> Config Restore để phục hồi cấu hình đã lưu thành file trước đó

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 868x486.