Hướng dẫn cấu hình gởi email trên DVR Hikvision

Hướng dẫn cấu hình gởi email trên DVR Hikvision

Hướng dẫn cấu hình gởi email trên đầu ghi camera Hikvision

Bước 1: vào điền thông tin người gửi, người nhận, smtp sever gmail, smtp port.

Bước 2: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps tắt chức năng bảo mật phần mềm,phải đăng nhập tài khoản người gửi google trước

Bước 3 : Vào event (sự kiện) , bật chức năng chuyển động (motion detection) , check vào mục send mail, chọn camera cần báo động.