HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP ĐIỆN THOẠI CHO KHÓA CỔNG ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP ĐIỆN THOẠI CHO KHÓA CỔNG ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP ĐIỆN THOẠI CHO KHÓA CỔNG ĐIỆN TỬ

Mở ứng dụng Ewelink lên, truy cập vào có giao diện như hình.

Mở ứng dụng Ewelink lên, truy cập vào có giao diện như hình.

Nhấn giữ nút trên main 5 giây, chuyển từ sáng thường, thành nháy nhanh
Trong mục “quick paring” bạn nhấn vào “tiếp theo”.

Nhập tên Wifi và mật khẩu Wifi sau đó nhấn “tiếp theo”.

Nếu ứng dụng yêu cầu truy cập vị trí thì bạn bật GPS của điện thoại lên

Đợi khoảng 10s ứng dụng sẽ tìm thấy thiết bị như hình.

Điện thoại kết nối với máy chủ
Kết nối thành công bạn hãy đổi lại tên thiết bị và lưu lại. Thông báo đã hoàn thành thêm thiết bị như hình

Tôi đặt tên thiết bị là Sonoff Basic 01. Với Sonoff Basic bạn có thể bật tắt thiết bị
ngay bằng điện thoại hay có thể tạo ra lịch bật tắt thiết bị theo thời khóa biểu.
Tôi test thử khả năng bật tắt thì tốc độ đáp ứng của server khoảng 1s đến 2s. Như vậy là khá tốt. Khả năng bật tắt ổn định.