Hướng dẫn cách truy cập vào “Advanced Setting” trên Ezviz Studio

Hướng dẫn cách truy cập vào “Advanced Setting” trên Ezviz Studio

Hướng dẫn cách truy cập vào “Advanced Setting” trên Ezviz Studio

Chuẩn bị Cài đặt EZVIZ Studio trên máy tính và cài đặt Camera trên cùng một mạng LAN

Tải EZVIZ Studio tại: https://statics.ezvizlife.com/newmall_static/b2c/download/EzvizStudioSetups.exe

Các bước:

1. Tìm đến Folder cài đặt Ezviz Studio trên máy tính và tìm Folder có tên “config”.

2. Sao chép tập tin “AppConfig.ini” trong Folder “config” ra màn hình. Mở “AppConfig.ini” trên màn hình, sẽ xuất hiện nội dung như sau:

3. Thêm nội dung phần bôi vàng vào thư mục “AppConfig.ini” và lưu lại. [LocalOperation] Show=1

4. Sao chép thư mục “AppConfig.ini” ngoài màn hình vào folder “config”, ghi đè vào thư mục cũ. Khởi động lại App, bạn sẽ thấy mục “Advance Setting”

5. Nếu bạn muốn ẩn “Advanced” setting”, Thay đổi ký tự “Show=1” sang “Show=0”, Và tiến hành mở lại Ezviz Studio

 

Cách Dowload Video từ EZVIZ Studio? •

Thiết bị và Máy tính phải ở cùng trong mạng LAN • Truy cập vào “Advance: -> Storage –File >.