HƯỚNG DẪN ADD CAMERA IP/DVR/NVR TỪ XA VÀO ĐẦU GHI BẰNG TÊN MIỀN GUARDING VISION

HƯỚNG DẪN ADD CAMERA IP/DVR/NVR TỪ XA VÀO ĐẦU GHI BẰNG TÊN MIỀN GUARDING VISION

Chú ý: Để kết nối Camera IP/ Đầu Ghi TVI/ Đầu Ghi IP từ xa về Đầu Ghi IP bằng domain Guarding
Vision thì phải thêm tất cả các thiết bị này vào cùng chung một tài khoản Guarding Vision.

1. Cấu hình tên miền Guarding Vision
2. Thêm camera IP/ DVR và đầu ghi IP bằng Guarding Vision
2.1 Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Guarding Vision
* Phải thêm camera IP/DVR và đầu ghi IP vào cùng chung 1 tài khoản Guarding Vision.

2.2 Ba bước thêm camera IP vào đầu ghi IP bằng Guarding Vision
Bước 1: Vào mục “Camera Management”

Bước 2: Nhập tên miền www.guardingvision.com/domain, port server, user name và password.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái của thiết “Status” Online là đã thêm thiết bị thành công.

Chú ý: Thêm đầu ghi TVI vào đầu ghi IP
Thêm camera từ đầu ghi TVI và đầu ghi IP cần phải thực hiện “Bước 2” 2 lần, thực hiện lần thứ 2 sẽ
xuất hiện giao diện tương đương ở “Bước 4” để chọn camera cần thêm.
Bước 4: Chọn camera cần thêm vào đầu ghi IP

3. Thêm đầu ghi IP và đầu ghi IP bằng Guarding Vision
3.1. Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Guarding Vision
* Phải thêm 2 đầu ghi IP vào cùng chung 1 tài khoản Guarding Vision.

3.2. Ba bước thêm đầu ghi IP và đầu ghi IP bằng Guarding Vision
Bước 1: Vào mục “Camera Management” khai báo “Custom Protocol” trên đầu ghi thêm camera.

Đầu ghi IP hỗ trợ 16 “Custom Protocol” nên chỉ thêm được 16 camera bằng Custom Protocol.
Link RTSP – Mainstream: /h264/ch33/main/av_stream
Link RTSP – Substream: /h264/ch33/sub/av_stream
Ch33: Là bắt đầu kênh số 1 của đầu ghi IP, ví dụ thêm kênh số 03 sẽ là ch35.

Bước 2: Bấm “Add” và nhập tên miền thiết bị www.guardingvision.com/domain, chọn protocol và
nhập user name, password của đầu ghi IP cần thêm vào.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái của thiết “Status” Online là đã thêm thiết bị thành công.

MỌI CHI TIẾT HỖ TRỢ KỸ THUẬT VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI GIA NGUYỄN : 089.878.57.57