Giải pháp kết nối nhiều tổng đài qua IP

Giải pháp kết nối nhiều tổng đài qua IP

Công ty nhiều chi nhánh, chi phí liên lạc giữa các chi nhánh làm bạn đau đầu. Giải pháp liên kết tổng đài sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó

 Giải pháp kết nối VoIP tổng đài TDA & TDE


1. Mô tả

Mỗi hệ thống tổng đài KX-TDA100/200/600 sử dụng card trung kế IP (IP GW Card), mỗi hệ thống tổng đài KX-TDE100/200/600 sử dụng cổng trung kế IP có sẵn, tất cả cùng kết nối vào một mạng LAN, WAN hoặc VPN. Việc kết nối cho phép tất cả các hệ thống đều có dịch vụ TIE.

Với tổng đài TDA

 • Card trung kế IP (IP GW Card) có hai loại:
  • KX-TDA0484 : Card 4 kênh trung kế IP (H.323)
  • KX-TDA0490 : Card 16 kênh trung kế IP (H.323)
 • Số kênh trung kế IP tối đa:
 • TDA100/200 : 64 kênh trung kế IP (H.323)
 • TDA600 : 640 kênh trung kế IP (H.323)
 • Các chuẩn mã hóa (CODEC) TDA hỗ trợ: G.711, G.729a, G.723.1

Với tổng đài TDE

Số kênh trung kế tùy chọn bằng cách:

 • Sử dụng bộ xử lý số VoIP DSP và các license kích hoạt kênh trung kế IP
 • Sử dụng các card trung kế IP (loại dùng cho cả tổng đài TDA)

* Xem thêm chi tiết trong phần giới thiệu tổng đài KX-TDE

Các loại license kích hoạt kênh trung kế IP

 • KX-NCS4102: Mã số kích dùng kích hoạt 2 kênh trung kế IP
 • KX-NCS4104: Mã số kích dùng kích hoạt 4 kênh trung kế IP

Các chuẩn mã hóa (CODEC) TDE hỗ trợ: G.711, G.729a
TDE không hỗ trợ NAT/NAPT

2. Đối tượng khách hàng

 • Tổ chức chính phủ (bộ, ban, ngành …)
 • Hệ thống ngân hang
 • Trung tâm chứng khoán
 • Doanh nghiệp nước ngoài
 • Doanh nghiệp nhiều chi nhánh
 • Doanh nghiệp đang sử dụng tổng đài TDA

3. Lợi ích

Các hệ thống tổng đài được kết nối đều hỗ trợ các dịch vụ TIE

Sử dụng đơn giản

 • Các máy nhánh của các hệ thống gọi cho nhau đơn giản (bấm trực tiếp số máy nhánh hoặc bấm thêm đầu mã của từng tổng đài, tùy chọn trong khi cấu hình hệ thống)
 • Các dịch vụ truyền, chuyển hướng cuộc gọi thực hiện trên toàn hệ thống mạng tổng đài
 • Tự động kết nối thoại bằng đường công cộng khi đường IP có sự cố

Tiết kiệm chi phí liên lạc

 • Nhờ công nghệ VoIP có thể tiết kiệm được băng thông thoại đồng thời chia sẽ băng thông với các ứng dụng dữ liệu khác dẫn tới chi phí thoại giảm nhiều.
 • Máy nhánh ở tổng đài này sử dụng trung kế của tổng đài khác nhằm tiết kiệm phí thoại đường dài.

4. Yêu cầu phần cứng

Tổng đài TDA

 • Tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600
 • Card trung kế IP: lựa chọn
  • KX-TDA0484
  • KX-TDA0490
 • Các card trung kế kết nối mạng công cộng và card máy nhánh các loại

Tổng đài TDE

 • Tổng đài Panasonic KX-TDE100/200/600
 • Card xử lý số DSP: lựa chọn
  • KX-TDE0110 (DSP16): có sẵn 4 kênh trung kế IP
  • KX-TDE0111 (DSP64): có sẵn 16 kênh trung kế IP
 • Các lisence kích hoạt thêm kênh trung kế IP
 • KX-NCS4102: kích hoạt 2 kênh trung kế IP
 • KX-NCS4104: kích hoạt 4 kênh trung kế IP
 • Các card trung kế kết nối mạng công cộng và card máy nhánh các loại

Kênh truyền: Các lựa chọn

 • Mạng LAN, WAN hoặc VPN thiết lập nhờ các thiết bị mạng (Switch, Router, VPN…) và đường truyền dẫn quang (cáp quang)
 • Mạng WAN, VPN thiết lập nhờ các thiết bị mạng (Router, VPN, …) và kênh truyền thuê từ nhà cung cấp
 • Thuê dịch vụ WAN, VPN trực tiếp từ nhà cung cấp.

Băng thông

 • Yêu cầu cho 1 kênh trung kế chuẩn G.711 : 70.7 – 84kbps
 • Yêu cầu cho 1 kênh trung kế chuẩn G.729a : 14.7 – 28kbps