Giải pháp chống sét toàn diện 6 điểm

Giải pháp chống sét toàn diện 6 điểm

Hệ thống chống sét toàn diện sáu điểm là giải pháp chống sét tiên tiến của ERICO International Corporation (USA) - tập đoàn hàng đầu thế giới về tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp và thiết bị chống sét hiện đại.

1.    Thu bắt sét tại điểm định trước

2.    Dẫn sét an toàn bằng cáp thoát sét chống nhiễu

3.    Tản nhanh năng lượng sét vào hệ thống đất có tổng trở thấp

4.    Đẳng thế các hệ thống đất

5.    Chống sét lan truyền theo đường cấp nguồn

6.    Chống sét lan truyền trên đường tín hiệu